HUJADA

Vítejte

IPO, ZVV: obrany

Tento "tahák" je výtažkem obran ze zkušebních řádů a týká se pouze práce figuranta. Může proto sloužit pro přípavu na figurantské zkoušky.

IPO

Věk:            IPO1 - 18, IPO2 - 19, IPO3 - 20

Velikost:     70x90m, pes hlídá v leže - útěk bez povelu "drž" (platí pro všechny stejně)

 

IPO1: 2 makety, útěk (boj tažením), následuje pouštěčka, asi po 5 vteřinách na pokyn R znovu do psa (boj tlačením), po zákusu 2 údery, pouštěčka, pes k noze - konec (hůl se neodebírá).

            Protiútok: P+P na úrovni 1. makety na středové ose, F jde normálním krokem z 6. makety kolmo na středovou osu, zde se otočí proti P+P a v běhu s křikem a výhružnými pohyby na ně zaútočí. Cca 40 - 30 kroků od P+P je na pokyn R vyslán pes k obraně (boj tlačením), pouštěčka, pes k noze - konec. (hůl se odebírá), nastává boční doprovod asi 20 kroků k rozhodčímu.

Celkem: 3 zákusy, 2 údery (obrana psa při dohlídání - technická část)

 

IPO2: 4 makety, útěk (boj tažením), pouštěčka, asi po 5 vteřinách na pokyn R znovu do psa (boj tlačením), po zákusu 2 údery, následuje pouštěčka a po pouštění pes k noze - konec (hůl se neodebírá). Navazuje zadní doprovod asi 30 kroků, přepad (boj tlačením), následuje pouštěčka a následně pes k noze - konec. (hůl se odebírá), navazuje boční doprovod asi 20 kroků k rozhodčímu.

              Protiútok: P+P na úrovni 1. makety na středové ose. F běží z 6. makety kolmo na středovou osu, zde se otočí proti P+P a v běhu s křikem a výhružnými pohyby na ně zaútočí. Cca 50 - 40 kroků od P+P je na pokyn R vyslán pes k obraně (boj tlačením), následuje pouštěčka a pes k noze - konec. (hůl se odebírá) boční doprovod asi 20 kroků k rozhodčímu.

Celkem: 4 zákusy, 2 údery (obrana psa při hlídání - technická část)

 

IPO3: 6 maket. Útěk (boj tažením), pouštěčka, asi po 5 vteřinách na pokyn R znovu do psa (boj tlačením), po zákusu 2 údery. Následuje pouštěčka a pak pes k noze - konec (hůl se neodebírá). Navazuje zadní doprovod asi 30 kroků, přepad (boj tlačením), následuje pouštěčka a přirazení psa k noze - konec (hůl se odebírá). Navazuje boční doprovod asi 20 kroků k rozhodčímu.

           Protiútok: P+P na úrovni 1. makety na středové ose. F běží z 6. makety kolmo na středovou osu, zde se otočí proti P+P a v běhu s křikem a výhružnými pohyby na ně zaútočí. Cca 60 kroků od P+P je na pokyn R vyslán pes k obraně (boj tlačením), pouštěčka, asi po 5 vteřinách na pokyn R znovu do psa (boj tlačením), po zákusu 2 údery. Následuje pouštěčka a přiřazení psa k noze psovoda - konec. (hůl se odebírá) následuje boční doprovod asi 20 kroků k rozhodčímu.

Celkem: 5 zákusů, 4 údery (obrana psa při hlídání, tech. část 2+2 obrana psa při hlíldání - po proti).

 

 

NZŘ

Věk:         ZM - 12, ZVV1 - 14, ZVV2 - 16, ZVV3 - 18, ZPO1 + ZPO2 - 18

Velikost:  ZM 80x100kr. (30-40), ZVV1 80x100kr. (40x50), ZVV2 50x100kr. (60x100) ZVV3 80x100, ZPO1 60x100 přírodní, ZPO2 60x200 přírodní

 

ZM: 2 makety, po označení psovod psa přidrží za obojek a vyzve F k vystoupení (cca 5 kroků). F psa vydráždí a na pokyn R proti P+P (boj tlačením, náznad úderů). Následuje pouštěčka, pes je přidržen za obojek a figurant odbíhá. Po 25 krocích P vypouští psa k zadržení F (boj tažením, psovod ihned za psem), pouštěčka. Pes na vodítko - konec. Následuje odhlášení.

Psovod může psa před, při i po zákrocích povzbuzovat.

Celkem: 2 zákusy, 0 úderů

 

ZVV1: 4 makety. Po vyštěkání F vystoupí. Následuje prohlídka. Poté následuje výslech (psovod může psa držet za obojek), hádka a přepad figurantem (boj tlačením). Následuje pouštěčka a přiřazení psa k noze a poté připoutání na vodítko. - konec.

Psa si chytne psovod za obojek, F odbíhá 50 kroků. Po vyzvání k zastavení P vypouští psa k zákroku (boj tažením, psovod ihned za psem), následuje pouštěčka, přiřazení psa k noze - konec.

Protiútok je prováděn na 10 kroků (boj tlačením), 2 lehkoé údery, následuje pouštěčka, přiřazení psa k noze a připoutání na vodítko. - konec.

Celkem: 3 zákusy, 2 lehké údery (protiútok)

 

ZVV2: 6 maket. Po vyštěkání figurant vystoupí, následuje přepad psovoda při prohlídce (figurant neutíká od psovoda), nastává boj tlačením. Následuje pouštěčka a poté dokončení prohlídky a výslechu. Poté zadní doprovod 20 kroků - konec.

Psa drží psovod za obojek, figurant odchází 100 kroků a po vyzvání k zastavení psovod vypouští psa k zákroku (boj tažením, psovod ihned za psem). Nastává pouštěčka a přiřazení psa k noze - konec.

Protiútok je veden ze vzdálenosti 20 kroků (boj tlačením), 2 údery, nastává pouštěčka a přiřazení psa k noze psovoda. - konec.

Celkem: 3 zákusy, 2 údery (protiútok)

 

ZVV3: 6 maket. Po vyštěkání figurant vystoupí. Následuje prohlídka, výslech a pak zadní doprovod. Po 20 krocích figurant provede přepad (boj tlačením), následuje pouštěčka a přiřazení psa k noze. Dokončen zadní doprovod ještě 10 kroků do místa hlídání. Pes leží, psovod je v úkrytu. F po 2 minutách odchází - zákus (boj tažením), po klidu F nastává automatická pouštěčka a následuje 1 minuta dohlídání. - konec

Při protiútoku je pes držen za obojek. F jde 150 kroků do psa. Pes je vyslán k zadržení (psovod zůstává až do pokynu rozhodčího stát na místě). Posledních 30 kroků se otácí figurant proti psu (boj tlačením), 2 údery, následuje pouštěčka a přiřazení psa k noze psovoda a připoutání na vodítko - konec.

Celkem: 3 zákusy, 2 údery (kontrolák)

 

ZPO1: 6 směrů v přírodním terénu, čas na vyhledání F je 5 minut. Zbytek obrany je jako v ZVV3.

 

ZPO2: 6+6 směrů. Po vyštěkání F1 tento vystoupí. Následuje přepad při prohlídce (boj tlačením), pouštěčka a prohlídka se dokončuje + výslech. Následuje zadní doprovod 20 kroků na osu postupu k vedoucímu akce a tam je F1 ponechán. Psovod se psem pokračuje v průzkumu terénu až do nalezení F2. Po vyštěkání figurant vystoupí, následuje prohlídka, výslech a doprovod k vedoucímu akce. Odtud pokračuje zadní doprovod F1+F2. Po 20 krocích jde F1 do psa a F2 se dává na útěk. Po likvidaci útoku + pouštěčka a poté úniku (do 20 kroků) + pouštěčka, pokračuje zadní doprovod ještě 20 kroků do místa hlídání. Po 2 minutách hlídání se F1 + F2 rozcházejí. Po zákroku na jednoho z figurantů druhý utíká. Následuje pouštěčka prvního figuranta a následuje zákrok a poté pouštěčka druhého figuranta. Poté je další 1 minuta dohlídání.

Při kontroláku je pes přidržován za obojek. F1 utíká 200 kroků do psa. Pes je vyslán k zadržení. Posledních 30 kroků se otáčí F1 proti psovi (boj tlačením), 2 údery. Nastává pouštěčka. Ze vzdálenosti 50 kroků útočí F2 - (boj tlačením), 2 údery a následuje pouštěčka. Pes se přiřazuje k noze a je připoután na vodítko. - konec.

Celkem: 7 zákusů, 4 údery (kontrolák 2+2 útok druhého figuranta)

 
TOPlist