HUJADA

Vítejte

Bonitace; bonitační kody

Bonitační kód: Německý ovčák 

Bonitace je nesoutěžní ohodnocení daného jedince. Rozhodčí každého psa / fenu hodnotí jak po stránce exteriéru, tak z hlediska povahy, charakteristické pro jeho plemeno. Bonitace je povinná podmínka pro zařazení jedince do chovu. Pro účast na výstavách a zkouškách bonitace není nutná. Podmínkami pro účast na bonitaci (které jsou současně podmínkami pro chov kontrolovaný) jsou členství v Českém klubu německých ovčáků, předvedení na svodu dorostu, zkouška všestranného výcviku nejméně l. stupně (ZV, SchH, IPO), rentgenový snímek na dysplasii kyčelního kloubu max. 2. stupně a výstavní ocenění nejméně "dobrý" z třídy dospívajících nebo dospělých ze speciálních výstav klubu německých ovčáků. (Pro účast na bonitaci nelze vzít do úvahy ocenění z mezinárodních výstav. Ocenění z národních výstav v uvedených třídách je platné pouze z výstav uskutečněných do 31. 12. 1996.)

Jedinci, kteří s úspěchem absolvují bonitaci, jsou zařazeni do výběrového chovu na dva roky následující po roce, ve kterém byli zařazeni. V roce, kdy končí platnost této první bonitace, se mohou psi zúčastnit bonitace opět a pokud splní všechny podmínky stanovené pro zkoušku povahy, jsou zařazení ve výběrovém chovu doživotně. Jedinci nezařazení ve výběrovém chovu, tzn. jedinci v chovu kontrolovaném, jsou chovní do 8 let věku. Totéž platí pro jedince, kteří se nezúčastnili opětovné bonitace nebo požadované podmínky bonitace nesplnili. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností - v současné době existují u německých ovčáků dva druhy chovu. Pokud rodiče splnili podmínky pro účast na bonitaci a bonitace se skutečně úspěšně zúčastnili, potom obdrží jejich štěňata barevně odlišené průkazy původu a označení výběrový chov.

 

Popis bonitačního kódu:

  První číslice hodnotí celkový vzhled psa:
  0 - zcela netypický vzhled bastarda,
  1 - příliš lehký, chrtovitý
  2 - malý, pod hranicí určenou standardem
  3 - lehký, pří výšce požadované standardem
  4 - požadovaná síla, mohutnost, ušlechtilost, výška psa 60 - 62 cm, feny 55 - 57 cm
  5 - požadovaná síla, mohutnost, ušlechtilost, výška psa 63-65 cm, feny 58-60 cm
  6 - výška v mezích standardu, ale hrubší a méně ušlechtilý
  7 - přerostlý, ale souměrně stavěný, odpovídající mohutnosti a ušlechtilosti
  8 - příliš těžký a málo ušlechtilý
  9 - hrubý, lymfatický

 

  Druhé v pořadí je písmeno, které charakterizuje znaky plemenné příslušnosti
  A - jemná hlava
  B - strmé úhlení hrudních končetin
  C - rovná, krátká záď
  D - sražená záď
  E - strmé úhlení pánevních končetin
  F - krátká stehenní kost
  G - neúplný chrup
  H - vada skusu
  J - správný výraz NO, výborně zaúhlený
  K - dlouhý hřbet
  L - příliš dlouhý
  M - kvadratický
  N - mělký hrudník
  P - těžší hlava
  R - vadný ocas
  S - příliš podajné vazy

 

  Třetí v pořadí jsou písmena, která se zabývají uchem, okem a pigmentem barvy
  O - světlé oko
  T - ztráta pigmentu
  U - vlkošedý, světlé znaky
  V - vlkošedý, tmavé znaky
  W - vadné uši
  Q - sytý pigment
  I - černý, světlé znaky
  X - černý, tmavé znaky
  Y - celočerný; 
  Z - dlouhá srst

 

  Na čtvrtém místě jsou číslice značící povahové vlastnosti (odvaha a bojovnost)
  1 - výrazný
  2 - dobrý
  3 - dostatečný (nemůže být zařazen do 1. třídy chovnosti)
  4 - nedostatečný (nesplnil podmínky pro zařazení do výběrového chovu) a fena s touto známkou může mít pouze jeden vrh ročně

Za čtvrtou číslicí bonitačního kódu následuje lomítko:

Za lomítkem se píše buď písmeno N - pes po zákroku na figuranta nepouští nebo písmeno P - pes pouští. Písmena za pouštění a nepouštění však nemají vliv na třídu chovnosti, tzn. na celkový výsledek bonitace.

 

 
TOPlist